Search
Close this search box.

Giải pháp toàn diện cho đôi mắt khỏe

Myatro, Myatro PF, Myatro L, Myatro L PF, Myatro XL, Myatro XL PF

Dung dịch nhỏ mắt Myatro, Myatro L, Myatro XL, lọ 5ml và Myatro PF, Myatro L PF, lọ 10ml, sử dụng công nghệ van một chiều, không chất bảo quản.

Dung dịch nhỏ mắt Myatro các nồng độ có tác dụng làm chậm quá trình tiến triển cận thị ở trẻ em.

LỌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN. Dùng được đến 60 ngày từ khi mở nắp lần đầu.

THÀNH PHẦN

MYATRO PF, MYATRO L PF

Atropine Sulfate nồng độ lần lượt 0,01%; 0,025%
Không chất bảo quản, công nghệ van một chiều
Lọ 10ml

MYATRO, MYATRO L, MYATRO XL

Atropine Sulfate nồng độ lần lượt 0,01%; 0,025%; 0,05%
Stabilized Oxychloro Complex (Chất bảo quản an toàn)
Dung dịch đệm vô khuẩn vừa đủ
Lọ 5ml