Myatro nhỏ mắt cận thị, Myatro 0.01 % 5ml
Myatro nhỏ mắt cận thị, Myatro 0.01 % 5ml

Myatro nhỏ mắt cận thị: chứa Atropine Sulfate đa dạng các nồng độ từ 0.01%, 0.025% và 0.05%, là lựa chọn hàng đầu của các Bác sĩ trong việc kiểm soát tiến triển Cận thị ở trẻ em. (Myatro, Myatro PF, Myatro L, Myatro L PF, Myatro XL)

Showing the single result