Search
Close this search box.

Giải pháp toàn diện cho đôi mắt khỏe

Que nhuộm Fluorescein Sodium

  • Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE
  • Nồng độ đậm đặc 1mg/que nhuộm
  • Mỗi que được đựng riêng trong một túi vô khuẩn