Search
Close this search box.

Giải pháp toàn diện cho đôi mắt khỏe

lão thị

Bảo vệ mắt Bệnh về mắt Sử dụng thuốc đúng cách Thuốc nhỏ mắt

Vuity – Thuốc nhỏ mắt đầu tiên điều trị lão thị

Vuity là thuốc nhỏ mắt theo toa đầu tiên và duy nhất đã được FDA phê duyệt để điều trị lão thị ở người lớn. Thuốc nhỏ mắt Vuity của hãng dược Allergan có chứa thành phần chính là Pilocarpine HCl nồng độ 1,25%.