Search
Close this search box.

Giải pháp toàn diện cho đôi mắt khỏe

Cập nhật phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị

Bài viết Bảo vệ mắt Hỏi Đáp Thuốc nhỏ mắt

CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT TIẾN TRIỂN CẬN THỊ Ở TRẺ EM

Theo nghiên cứu của viện thị giác Brien Holden, được báo cáo trên toàn thế giới. Vào năm 2000, gần 1,406 triệu người bị cận thị. Số lượng đó chiếm đến 23% dân số. Trong đó số lượng cận thị nặng lên đến 163 triệu người.